Mburoja電子Muslimanit

広告

最終のバージョン

バージョン
アップデート
2015/08/06
開発元
カテゴリー
Google Play ID
インストール
100,000+

App APKs

Mburoja e Muslimanit アプリ

Mburoja e Muslimanit për Android

- Ndarja e lutjeve në kaptina
- Kërkimi i kaptinave të caktuara
- Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek kaptina dhe vendi ku gjendet ajo fjalë (kerkon ne tekstin latinisht , shqip dhe fusnote)
- Ruajtja e një kaptine ne listën e favoriteve
- Degjimi i recitimit te lutjeve ne gjuhen arabe
- Punon pa pasur nevojë për qasje në internet
もっと見る