Android 向けの Tefsir Ibn Kesir APK をダウンロードします - 無料 - 最終のバージョン

qr

最終のバージョン

バージョン1.1 (2)
更新日2018年03月11日
開発元Jasmin Stovrag
IDtefsir.tefsiribnkesir
インストール10,000+
カテゴリーアプリ, 書籍&参考書

Tefsir Ibn Kesir アプリ

タフスィールクルアーンの。

Allahumme salli 'alā Muhammedin ve 'alāā āli Muhammed.
Es-selamu 'alejkum. Aplikacija je napravljenja u cilju šireg omogućavanja dostupnosti tefsira Kur'ana od Ibn Kesir-a.
Rekao je Muhammed s.a.w.s.: "Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete držali nećete zalutati, Allahovu Knjigu i moj sunnet." (Tirmizi, Hakim, Malik).
I vi možete značajno doprinijeti širenju znanja o islamu, tako što ćete i drugima preporučiti ovu aplikaciju ili na neki drugi način.
Aplikacija sadrži implementiranu tražilicu za lakše pronalaženje ajeta.
Tefsir željenog ajeta se otvara klikom na njega.
Ustrajmo zajedno na putu istine šireći znanje.

----------------------------------------------------------------
Jedan od najvažnijih klasičnih tefsira. Uz jasnoću izraza i obuhvatnost značenja malog je obima u odnosu na druge tefsire. Allah Uzvišeni mu je učinio kabul među ljudima, a posebno među običnim svijetom.
Od najvećih odlika ovog tefsira je:
- odabir najboljih načina za tefsir poput tefsir Kur’ana s Kur’anom, Kur’ana sa sunnetom itd.
- pridavanje važnosti jeziku i lancima prenosilaca te komentarisanje istih.
- pridavanje važnosti kiraetima i uzrocima objave.
Knjigu je skraćivao velik broj učenjaka, od najvažnijih i najljepših je skraćena verzija od šejha Muhameda Nesiba er Rifaija. Štampan je kod nas u jednom većem tomu.
----------------------------------------------------------------

Ukoliko budete imali bilo kakvih problema što se aplikacije tiče javite se na mail developer-a.
もっと見る