Android 向けの Thanh niên Việt Nam APK をダウンロードします - 無料 - 最終のバージョン

qr

最終のバージョン

名前Thanh Niên APK
バージョン1.1.31 (131)
更新日2021年10月26日
開発元Trung ương Đoàn TNCS HCM
IDcom.vnpt.tnvn
インストール1,000,000+
カテゴリーアプリ, ニュース&雑誌

更新日 - 新機能

Release new version 1.1.31

Thanh niên Việt Nam アプリ

ベトナムの若者は、若者に正確で効果的な情報を提供します。

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.
もっと見る