Description: Jks Arte Starte APK

Packagecom.plahooter.MapsDemo2
Version1.3 (4)
UpdatedApr 23, 2019 (11 months ago)
Release dateApr 23, 2019 (11 months ago)
Installs10
DeveloperNogi.com.hr
Emailplahooter@gmail.com
ReportReport this app?

Virtual judge for training regattas

Služi kao sudački odbor kod trening regata gdje nema nikoga na startnoj liniji.

App će registrirat vrijeme prelaska startne linije svakog broda na uređaju ("rally mode") i istu logira na web. Kao i prolaz kroz startnu liniju, može se u daljnjem toku regate registrirati i prolaz kroz pomoćni cilj i prolaz kroz ciljnu crtu. Linije se definiraju zemljopisnim pozicijama dvije točke na liniji kad se app koristi u "free mode", a u "rally mode" za sve brodove u regati predefinirane linije skidaju se s weba. Podržan Samobor Kup 2019.

Od ostalih informacija tu je skiperu vrlo korisna informacija o udaljenosti do startne linije i koliko vremena do prelaska te linije (uz konstantni kurs i trenutnu brzinu), a u "Rally modu" i vrijeme do starta.