qr

KASAM APK

SOC comprises three components: comprehensibility, manageability and meaningfulness.

Version1.1 (4)
UpdatedMay 16, 2018 (3 years ago)
DeveloperWellbefy AB
CategoryApps, Health & Fitness
IDcom.kasampro
Installs500+

Aaron Antonovksy utvecklade teorin känsla av sammanhang som berör den upplevda hälsan hos individer och hur en individ hanterar och klarar av olika situationer som sker i livet. Genom att uppmärksamma KASAM skapas en mening till stressorer som uppkommer. En stressor innebär att något ger upphov till stress och stressymptom och det kan orsakas av både fysiska, psykiska eller sociala faktorer.

KASAM består av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet belyser hur individen hanterar en situation. Hanterbarhet beskriver människors egenmakt och möjligheten att styra över sitt liv. Meningsfullhet innebär att individen känner att hen har en betydelse och en delaktighet i sitt egna och andras liv.

Till exempel en individ med låg hanterbarhet har en mindre kontroll och har sämre möjlighet att påverka sin arbetssituation eller arbetsbelastning.

What's New

Nya frågor.

Email: dimitrij@aleshkov.com

See more
See more