Có thể bạn chưa biết icon

Có thể bạn chưa biết

1.0 · 2017년 09월 07일

Android용 Có thể bạn chưa biết APK을 다운로드합니다 - 무료를 - 최신 버전

qr

최신 버전

버전1.0 (1)
업데이트 날짜2017년 09월 07일
개발자ThanhNV
IDcom.thanh.muoivancauhoivisao
설치 수1,000+
카테고리, 교육

Có thể bạn chưa biết 앱

천 질문, 왜 세계에서 삶의 기본 지식.

Ứng dụng tập trung tìm hiểu và giải thích những câu hỏi thường ngày xung quanh chúng ta. Những câu hỏi hết sức cơ bản như tại sao trời lại mưa, nước mắt có tác dụng gì, v.v... tuy chúng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể hiểu và năm rõ cơ chế phía sau. Ứng dụng đã sưu tầm và giúp bạn trả lời chúng. Tuy chưa có quá nhiều, nhưng ứng dụng mong có thể giúp bạn có thêm một số kiến thức để phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Email: trungthanh10095@gmail.com

자세히 알아보기

좋아할 만한 다른 항목