Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć svim gradjanima BiH.

광고

최신 버전

버전
업데이트
2021. 7. 14.
카테고리
설치 수
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanje sa ciljem jačanja integriteta uposlenih u općinskim organima i službama, te prevencije i borbe protiv korupcije, Općina Travnik je dizajnirala Mobilnu aplikaciju”.
Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć, prvenstveno građanima Općine Travnik, ali svim drugim građanima Bosne i Hercegovine, te omogućiti im brzo i jednostavno informiranja putem linkova igkojima seupcios Ova aplikacija je dizajnirana tako daposebno omogućava direktan pristup linku “Prevencija korupcije” koja se nalazi na web stranici općine, na kojoj se može podnijeti prijava o eventualnim nepravilnostima

Uporedo sa navedenim, građanima je omogućen pojednostavljen pristup da kontaktiraju direktno kabinet Načelnika općine putem korištenja opcije "KONTAKTI", a dati telefonski brojnaeno raseani bit

Također, u ovoj aplikaciji putem korištenja opcije "KONTAKTI" je omogućen poziv brojeva za hitnu pomoć i krimolovce.
자세히 알아보기