Android용 qBID APK - Empresa을 다운로드합니다 - 무료를 - 최신 버전

광고

최신 버전

이름BidEmpresa APK
버전1.1.0 (7)
업데이트 날짜2021년 08월 24일
개발자Consell de Cambres de Catalunya
IDcom.cambrabcn.bidempresa
설치 수500+
카테고리, 교육

qBID - Empresa 앱

IDB 프로그램-통합 데이터 뱅크

El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional i ocupacional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament i el Servei d'Ocupació. El BID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.
자세히 알아보기