Android용 Smart Karaoke Remote PRO APK을 다운로드합니다 - 무료를 - 최신 버전

광고

최신 버전

이름Smart Karaoke Remote PRO APK
버전1.87 (67)
업데이트 날짜2021년 12월 09일
개발자Nguyễn Tiến Hưng
IDcom.smartkaraoke.remotepc
설치 수100,000+
카테고리, 엔터테인먼트

Smart Karaoke Remote PRO 앱

기존의 원격 책 & 음악 대안.

Giải pháp thay thế cho sách nhạc & remote thông thường.
Smart Karaoke Remote PRO là ứng dụng được phát triển đi kèm theo ứng dụng Smart Karaoke Player.
Hỗ trợ người dùng tương tác với thiết bị phát đã được cài đặt ứng dụng Smart Karaoke Player một cách tiện lợi nhất.
Ứng dụng Remote này có thể giúp bạn tra cứu, chọn bài nhanh, điều khiển (start, pause, stop, next, tắt mở giọng ca sĩ, bài hát yêu thích) thiết bị phát thông qua thiết bị cầm tay smartphone/tablet của bạn.
자세히 알아보기