Android용 Tuổi Trẻ Plus APK을 다운로드합니다 - 무료를 - 최신 버전

광고

최신 버전

이름Tuổi Trẻ Plus APK
버전1.0.5 (105)
업데이트 날짜2020년 05월 09일
개발자Báo Tuổi Trẻ Plus
IDcom.tuoitreplus.android
설치 수1,000+
카테고리, 뉴스/잡지

Tuổi Trẻ Plus 앱

젊은이들을위한 종합 신문 읽기 응용 프로그램

Tuổi Trẻ Plus hân hạnh mang đến độc giả phiên bản đọc báo điện tử dành cho Android.

Tính năng:
- Đọc báo tổng hợp từ nhiều nguồn
- Tin tức cập nhật liên tục
- Tải tin cực nhanh, tối ưu cho kết nối 2G/3G
- Lưu tin để đọc khi không có mạng
- Chế độ đọc tin đa dạng cho nhiều đối tượng người dùng
- Thiết lập cỡ chữ lớn hỗ trợ người cao tuổi
자세히 알아보기