qr

Kondotti APK

Order a Police Conduct Certificate. <br>Ordna Ċertifikat tal-Kondotta tal-Pulizija.

Version1.4 (5)
UpdatedNov 27, 2018 (2 years ago)
DeveloperGovernment of Malta
CategoryApps, Business
IDmt.gov.kondotti
Installs500+

Kondotti provides access to all Maltese Citizens to apply for their personal Police Conduct Certificate. It allows the user to submit an online application and perform electronic payment. Applications are vetted according to the requisites prescribed by the Criminal Records Office and categorised in accordance with Form A and B. Payments are effected immediately but Form B requires an additional delivery consent.

________________________________________

Kondotti tipprovdi aċċess liċ-ċittadini Maltin biex japplikaw għaċ-ċertifikat personali tal-kondotta tal-Pulizija. Tippermetti lill-applikant biex jissottometti applikazzjoni onlajn u jagħmel ħlas elettroniku. L-applikazzjonijiet ikunu eżaminati bir-reqqa skont ir-rekwiżiti preskritti mill-Uffiċċju tar-Rekords Kriminali u jiġu kategorizzati skont Formola A u B. Il-pagamenti jiġu effettwati immedjatament iżda l-Formola B teħtieġ kunsens addizzjonali mingħand l-applikant sabiex tintbagħat bil-posta.

What's New

New functionality to allow citizens that live abroad to apply for their Malta Police Conduct Certificate.

Modifika li tippermetti liċ-ċittadini li jgħixu barra minn Malta biex japplikaw għaċ-Ċertifikat tal-Kondotta tal-Pulizija.

Email: mservices.mhas@gov.mt

See more
See more

See more