Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe

Advertisement

Latest Version

Version
Update
Nov 5, 2018
Developer
Google Play ID
Installs
10,000+

App APKs

Kurani Shqip APP

Versionin e ri të Kurani Shqip e gjeni në:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuranishqip
Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe.
Read more