qr

Laban Key - Rose Themes APK

Ministry topics (themes) Romantic Rose keyboard for keyboard Laban Key - Type Vietnamese

Version1.0 (1)
UpdatedMar 02, 2016 (5 years ago)
DeveloperZalo Group
CategoryApps, Tools
IDcom.vng.inputmethod.labankey.rosethemes
Installs100,000+

Bộ chủ đề (theme) bàn phím Rose lãng mạn sử dụng trên bàn phím Laban Key - Gõ tiếng Việt.


**Bạn vui lòng cài đặt Laban Key để dùng các chủ đề này.**
Cài đặt LabanKey tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vng.inputmethod.labankey

Các chủ đề bàn phím hỗ trợ thêm bao gồm:
- Laban Rose I
- Laban Rose II
- Laban Rose III


Email: vng.laban+key@gmail.com

See more
See more

See more