qr

Lagu Daerah Padang APK

Padang adalah ibu kota Sumatera Barat, dan ini menjadi kota terbesar di pesisir barat Pulau Sumatera

Padang adalah ibu kota Sumatera Barat, dan ini menjadi kota terbesar di pesisir barat Pulau Sumatera. Selama masa penjajahan Belanda, Padang adalah salah satu kota besar di Sumatera, bersama denganMedan, Batam, Palembang dan Pekanbaru.
kota padang ini memiliki banyak kesenian musik yang menarik diantaranya seperti lagu ANDAM OI (GUMARANG) yang sangat populer.
berikut ini adalah lirik lagunya:

ANDAM OI (GUMARANG)

Andam oi andam oi … – 2x

Bukiktinggi Koto Rang Agam oi andam oi
Mandaki janjang ampek puluah
Basimpang jalan ka Malalak
Sakik sagadang bijo bayam o andam oi
Sakik nan raso ka mambunuah
Diubek indak amuah cegak

Rakik urang Tarok Sarumpun o andam oi
Rakik sarato jo galamai
Ka dibaok ka pakan Baso
Sakik indak talok dek dukun o andam oi
Sakik nan raso ka mahampai
Hati luluah badan binaso

Rajo pulang dari basagak o andam oi
Hulu bahampang buek pisau
Antah isuak nyo tibo juo
Bilo pulang hati taragak o andam oi
Andam pulang paubek risau
Nan basajuak di kiro-kiro – 2x

Andam oi andam … – 3x Padang is the capital of West Sumatra, and it became the largest city on the western coast of Sumatra Island. During the Dutch colonial period, Padang is one of the major citiesin Sumatra, along with Medan, Batam, Palembang and Pekanbaru.
This desert city has many interesting musical arts such as song ANDAM OI (Gumarang) are very popular.
The following are the lyrics of the song:

ANDAM OI (Gumarang)

Andam andam oi oi ... - 2x

Bukiktinggi Koto Rang Agam andam oi oi
Mandaki bunch ampek Puluah
Ka street Basimpang Malalak
Sakik sagadang bijo andam spinach o oi
Sakik nan ka Raso mambunuah
Diubek Indak vigorous amuah

Rakik urang Tarok andam Sarumpun o oi
Rakik sarato jo galamai
Dibaok ka ka feed Baso
Sakik Indak cherry shaman deck o oi andam
Sakik nan ka Raso mahampai
Hearts body luluah binaso

Rajo return of basagak o oi andam
Upstream bahampang buek knife
Tibo nyo isuak middle Juo
Bilo return andam heart taragak o oi
Andam return paubek worried
Nan basajuak in-kiro kiro - 2x

Andam andam oi ... - 3x

See more
See more

See more