Máy tính bằng giọng nói: Tính toán đơn giản bằng giọng nói của chính bạn

Latest Version (APK)

Information

Packagecom.art.tools.maytinhgiongnoi
Version1.0 (1)
Updated2018-06-19
Size2 MB
Installs 5,000
CategoryTools

Tags

Free download Máy tính bằng giọng nói 1.0 apk app latest version for android

Description

Cú pháp "Số thứ nhất" + "Phép tính (cộng, trừ, nhân, chia)" + "Số thứ hai"

Ví dụ:
Năm trăm ba mươi cộng ba mươi chín
Bảy mươi tám trừ sáu mươi hai
Năm trăm chia mười

Latest Version

Máy tính bằng giọng nói 1.0

Updated: 2018-06-19 (1 year ago)


qr-code
1.0 (1) 2019-01-02