Download Markayoly APK for Android - Free - Latest Version

Advertisement

Latest Version

Namemarkayoly APK
Version2.1.2 (4210003)
UpdatedJul 27, 2020
DeveloperMARKAYOLY.COM
IDcom.markayoly
Installs100,000+
CategoryApps, Shopping

Markayoly App

Dünýä Modasynda Lider Markalar 90%-a baran arzanlaşyklar bilen Marka yoly -da!

Markayoly telefon programmasynyň kömegi bilen, meşhur brendleriň arzanlaşyklaryny yzarlap, ýokary hilli harytlara arzan bahadan eýe bolup bilersiňiz. Egin-eşik, aksessuar we beýleki brendleriň ýüzlerçesi, hem-de müňlerçe haryt, telefon programmamyzda size garaşýar. Moda indi jübiňizde!

Ynamly Söwda

Markayoly programmasynyň kömegi bilen etjek söwdaňyzda, şahsy maglumatlaryňyz goragda saklanýar. Söwdaňyzyň has ynamly bolmagy üçin markayoly SSL gorag sertifikatyny ulanýar.

Yzyna tabşyrmak we başgasyna çalyşmak

Markayoly-dan satyn alan harydyňyzy 3 güniň dowamynda yzyna tabşyryp ýa-da başgasyna çalşyp bilersiňiz.

Gapyda Hasaplaşyk

Marka yoly öňdebaryjy markalary gapyňyza çenli getirýär we sargyt eden harytlaryňyzyň tölegini harydy eliňize alanyňyzda gapyda tölemek mümkinçiligini hem hödürleýär.

Telefon programmasynda geçirilýän arzanlaşyklar

Markayoly telefon programmasy, diňe bir ýüzmüňlerçe harydy jübiňize sygdyrmak bilen çäklenmeýär, eýsem programmada goşmaça arzanlaşyklar gündelik yzygiderli geçirilip durulýar.

Her islege görä Aýry Bölüm

Gyz-gelin, erkek, aýakgap, sumka, öý-tekstil, çaga, gözellik ýaly bölümlerde ýüzmüňlerçe haryt size garaşýar.

markayoly.com web saýtynyň we telefon programmasynyň hödürleýän hyzmatlary bilen oturan ýeriňizde söwda etmegiň lezzetini ýaşaň!

Markayoly programmalary bilen baglanyşykly pikir we teswirleriňizi bize info@markayoly.com adresine mail ugradyp bilersiňiz.
Read more