Application customer care and sales manager of Viettel

Ứng dụng chăm sóc khách hàng và quản lý bán hàng của Viettel
Tags: Free download mBCCS 2.0 - Viettel Telecom 4.7.1 apk app latest version for android

What's New

- Nâng cấp nghiệp vụ homewifi, bundle fmc
- Nâng cấp chức năng tích duyệt nộp tiền hiển thị nhiều đơn hàng
... Read more

Latest Version

Packagecom.viettel.bss.viettelpos.v4
Version4.7.1 (221)
Updated2019-12-06 (5 days ago)
Installs 100,000+
qr-code

Download with APK Downloader

Download APK with more options for mBCCS 2.0 - Viettel Telecom:

  • CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
  • Android TV, Tablet, ...
  • Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, ...
See more »

Old Versions

See more » See more » See more »