qr

The main Belgian law, always in your pocket

Screenshots


Information

Packagetk.mobilelaw.belgium.app
Version2.0 (10510)
UpdatedJul 12, 2019 (8 months ago)
Size13 MB
Installs 1+
CategoryBooks & Reference
DeveloperMobileLaw

Description

Meer dan 1.900 wetten, besluiten en decreten zijn door onze redactie geselectioneerd en mooi geordend per thema.

Blijf altijd actueel met alle wetswijzigingen en nieuwe wetten voor alle rechtsdomeinen van het Belgisch recht.

Staats- en bestuursrecht
Strafrecht
Gerechtelijk recht
Burgerlijk recht
Handels- en economisch recht
Financieel en fiscaal recht
Sociaal recht
Milieurecht
Medisch recht
Onderwijs
Internationaal en Europees recht
Lokale wetgeving (GAS)
Sociaal overleg

> 1.900 wetteksten in je broekzak More than 1,900 laws, decrees and decrees have been especially selected by our editors and nicely ordered by theme.

Keep up to date with all legislative changes and new laws for all legal areas of Belgian law.

Constitutional and Administrative Law
Criminal law
judicial law
Civil right
Commercial and economic law
Financial and Tax Law
Social right
environmental
medical law
Education
International and European Law
Local legislation (GAS)
Social dialogue

> 1,900 legal texts in your pocket

... Read more

What's New

MobileLaw evolueert constant, hier vindt u de laatste versie.
... Read more

Latest Version

Download MobileLaw - België APK 2.0 (Latest Version)

Google Play
Follow MobileLaw - België updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download MobileLaw - België APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


See more ❯