mPOD icon

mPOD

1.1.0 · Mar 14, 2021

Download mPOD APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

Version1.1.0 (4)
UpdatedMar 14, 2021
DeveloperSrichai Chaisri
IDallservice.express.mobile.mpod
Installs10+
CategoryApps, Business

mPOD app

Application for recording transfer data

แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกการรับและส่งสินค้า ผ่านมือถือ ซึ่งพัฒนา เพื่อให้พนักงานขับรถได้ใช้งาน และขนส่งสินค้าของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานของพนักงานได้ในภายหลังได้อีกด้วย

Email: iamsrichai@gmail.com

Read more

You May Also Like