qr

Ngày Xưa Có Một Con Bò APK

Whether they wanted or not, each of us are raising at least one cow.

Version3.0 (3)
UpdatedMay 09, 2018 (2 years ago)
DeveloperThanh Sơn
CategoryApps, Books & Reference
IDcom.itnic.thanhson.readbookngayxuacomotconbo
Installs10,000+

- Chia bố cục rõ ràng, dễ nhìn.
- Hỗ trợ tìm kiếm.
- Thiết lập cỡ chữ.
- Toàn màn hình.
- Đọc tiếp theo lần đọc trước.
- Có thể tắt quảng cáo.(nên bật để ủng hộ chúng tôi và bảo vệ mắt)
- Tự động cuộn trang.(nhấn giữ vào nội dung sẽ bật/tắt, có thiết lập thời gian cuộn trang)
- Nhắc nhở đọc sách.


Email: thanhson.itnic@gmail.com

See more

See more