qr

Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử - Kỹ Năng Giao Tiếp APK

Art of communication behavior, communication skills Communication skills in life

Version1.0.0 (1903101818)
UpdatedMar 13, 2019 (2 years ago)
DeveloperLe Minh Tuan
CategoryApps, Books & Reference
IDcom.tbook.nghe_thuat_giao_tiep_ung_xu
Installs1,000+

Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử - Kỹ Năng Giao Tiếp

Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử - Kỹ Năng Giao Tiếp là một cuốn sách rất thực tế, rất cuốn hút và thuyết phục.

Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử - Kỹ Năng Giao Tiếp bao gồm các chương:

* CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN CẦN TINH THÔNG

* THUẬT GIAO TIẾP NẮM BẮT LÒNG NGƯỜI

* NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN CỦA ĐÀN ÔNG

* NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN CỦA PHỤ NỮ

* NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN TRONG CƠ QUAN

Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử - Kỹ Năng Giao Tiếp sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng ứng xử trong cuộc sống, công việc hằng ngày

What's New

Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử - Kỹ Năng Giao Tiếp

Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử - Kỹ Năng Giao Tiếp là một cuốn sách rất thực tế, rất cuốn hút và thuyết phục.

Nghệ Thuật Giao Tiếp Ứng Xử - Kỹ Năng Giao Tiếp bao gồm các chương:

* CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN CẦN TINH THÔNG
* THUẬT GIAO TIẾP NẮM BẮT LÒNG NGƯỜI
* NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN CỦA ĐÀN ÔNG
* NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN CỦA PHỤ NỮ
* NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN TRONG CƠ QUAN

Email: minhtuan.techno@gmail.com

See more
See more

See more