qr

Nikaya 19 - Phẩm Hoa APK

This lecture lecture Dhammapada Sub Nikaya, part of United Products

Version1.0 (1)
UpdatedJul 03, 2016 (5 years ago)
DeveloperTiểu Vũ
CategoryApps, Music & Audio
IDtieuvu.giangkinhNikaya.PhamHoa
Installs100+

Bài giảng này thuộc loạt bài giảng giải kinh Nikaya do thượng tọa Thích Chân Quang dạy tại trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Long An.
Với ngôn từ hiện đại, dùng các ví dụ rất gần gũi với cuộc sống, lời giảng sâu sắc và chân thực, bài giảng đã thực sự truyền tải được lời dạy của đức Phật cho hàng hậu học, xách tấn được không những giới xuất gia mà hàng tại gia cũng được hưởng nhiều lợi ích, tăng trưởng đạo tâm, đặc biệt, ngọn lửa tinh tấn cũng được giáo thọ gửi gấm và truyền lại cho người nghe qua từng lời kinh, từng ví dụ, từng lời phân tích hợp lý và đầy đủ.
Nghe bài giảng, như thấy được cuộc sống Đức Phật và chúng thánh tăng hiện ra trước mắt.
Nghe bài giảng, mới thấy mọi sự tinh tấn của mình chưa là gợn sóng lăn tăn so với sự chuyên cần như thác cuốn của các bậc thánh tăng.
Nghe bài giảng và nghe lại bài giảng, ngôn từ thể hiện sự lợi ích như trên thật là khập khiểng, chỉ có hành giả, sau khi nghe và thực hành, mới cảm nhận hết sự lợi ích từ loạt bài giảng kinh Nikaya này.


Email: sttieuvu@gmail.com

See more
See more

See more