NLB mKlik Makedonija icon

NLB mKlik Makedonija

3.3.0

Download NLB mKlik Makedonija APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

NamemKlik Makedonija APK
Version3.3.0 (43)
UpdatedAug 30, 2021
DeveloperNLB Banka AD - Skopje
IDhr.asseco.android.jimba.tutunskamk.production
Installs100,000+
CategoryApps, Finance

NLB mKlik Makedonija app

NLB mKlik апликација за мобилно банкарство на НЛБ Банка АД Скопје

NLB mKlik е мобилна апликација наменета за физички лица, корисници на услугите на НЛБ Банка, која овозможува преглед на различните продукти кои корисниците ги имаат во Банката како и извршување на различни видови на трансакции на едноставен и пред се безбеден начин во било кој период од денот. NLB mKlik апликацијата може да се користи со Android верзија 4.1 или понова.

Можности на НЛБ мКлик апликацијата:
· Преглед на состојба и промет на сите трансакциски сметки, депозити, картични и кредитни продукти.
· Можност за плаќање на безготовински налози од денарски платен промет (ПП30/ПП50/ПП53) , девизни налози, плаќање на шаблони за режиски трошоци, интерни налози кон депозити по видување, брзи плаќања на обврски кон Банката за кредитни картички и кредити, конверзија од една во друга валута и сл.
· Можност за Распоред на девизни приливи
· Автоматско отворање на нова валута на трансакциска сметка во валута која корисникот ја нема, а врз основа на девизно плаќање или распоред на девизен прилив
· Опција за креирање на нов налог со препраќање на постоечки налог (Swipe опција)
· Можност за брзо плаќање на налог ПП30 врз основа на повикување контакт од телефонскиот именик за кој е асоцирана трансакциска сметка во Банката
· Mожност за испраќање на барање за делење на сметка со корисник чиј контакт телефонски број го имаме во телефонскиот именик на телефонот
· Можност за избирање на лимит група за трансакции согласно потребите на корисникот.
· Можност за добивање на различни типови известувања од Банката (известувања за приливи и одливи од трансакциска сметка, девизни приливи, трансакции со платежни картички) и опција и за нивно подесување (вклучување/исклучување) по желба на корисникот
· Експортирање на налози и образци во пдф формат и можност за нивно споделување преку различни канали достапни на мобилниот уред
· Поголема безбедност при најава како и плаќање со дополнителна автентификација со пин или fingerprint при плаќање на денарски налози ПП30 и ПП50 и девизен налог
· Можност за доспевање на една или повеќе рати од платежни картички
· Можност за ажурирање на личните податоци во Банката, согласно законските обврски за ажурирање
· Можност за работа со апликацијата од повеќе мобилни уреди
· Интерактивен локатор на Експозитури/Банкомати
· Можност за поставување на лимит на картичка за трошење на Интeрнет, АТМ/Банкомат и продажно место/POS
· Преглед на курсна листа
· Можност за контакт со банката преку телефон или e-mail
· Можност за отворање на Трансакциска сметка во Банката
· Можност за online аплиацирање за кредити

Начин на пријава на мКлик апликацијата:
За да може да се користити апликацијата потребно е на иницијалниот екран да се одбере Најава на мКлик и потоа да се одбере една од понудените опции во зависност дали сте корисник на НЛБ Клик електронското банкарство на НЛБ Банка. Во зависност од избраната опција, корисникот пополнува соодветни податоци. Доколку корисникот нема соодветен кориснички пакет, на следниот чекор корисникот потребно е да избере пакет со кој се дефинираат привилегиите на апликацијата (преглед или плаќање) согласно неговите потреби. На следниот чекор корисникот добива смс порака со активациски код за активирање на апликацијата и екран на кој креира личен пин кој ќе го користи за најава на апликацијата.

Сигурност на НЛБ мКлик апликацијата:
• Апликацијата е заштитена од копирање и инсталирање на други телефони.
• Апликацијата се исклучува автоматски по неколку минути некористење.
• Апликацијата се заклучува автоматски по внесени 3 погрешни m-PIN кодови.
• Податоците за сметките на корисникот и m-PIN кодот не се чуваат на мобилниот уред.
Read more