qr

Farzand oldidagi burch va mas’uliyat, tarbiya va axloq, to‘g‘rilik va halollik

Screenshots


Information

Packagecom.ogay_ona
Version1.0 (1)
UpdatedFeb 08, 2020 (3 weeks ago)
Size4 MB
Installs 50+
CategoryBooks & Reference
DeveloperSabr

Description

Ahmad Lutfiy Qozonchi
O’GAY ONA (Roman)
Husn va ilmu odobda benuqson bo‘lgan o‘n to‘qqiz yoshli Fotima nega ikki yetim farzandning otasiga turmushga chiqdi? Onasi-yu xolalarining tushuntirishlaridan qo‘shni o‘gay onaning "sabog‘i" kuchliroq ta’sir etdimi? Farzand oldidagi burch va mas’uliyat, tarbiya va axloq, to‘g‘rilik va halollik, chin insoniylik xususidagi tiyran fikrlarga boy mazkur asar o‘quvchi qalbidan joy oladi, degan umiddamiz.

... Read more

What's New

O’gay ona kitobi
... Read more

Latest Version

Download O’gay ona kitobi APK 1.0 (Latest Version)

Follow O’gay ona kitobi updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download O’gay ona kitobi APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


See more ❯