Payg'ambarlar tarixi kitob -  Qissai Rabg'uziy icon

Payg'ambarlar tarixi kitob - Qissai Rabg'uziy

2.0

Download Payg'ambarlar tarixi kitob - Qissai Rabg'uziy APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

NamePayg'ambarlar tarixi APK
Version2.0 (2)
UpdatedApr 18, 2020
DeveloperMilliy Dasturlar
IDcom.paygambarlar_tarixi.qissai_rabguziy
Installs50,000+
CategoryApps, Books & Reference

Payg'ambarlar tarixi kitob - Qissai Rabg'uziy app

Payg'ambarlar tarixi va Qissai Rabg'uziy kitobi | To'liq talqinda

Payg'ambarlar Tarixi - Insoniyat tarixidir.

Payg'ambarlar tarixiga oid kitoblar jamlanmasi:

Pay'gambarlar qissasi ga oid Kitoblar mundarijasi:

Rahmatulloh qori Obidov - Payg'ambarlar tarixi Islomiyat tarixidir (1-kitob)
Nosuriddin Rabg‘uziy - Qissai Rabg'uziy (1-kitob)

Qissai Rabg'uziy h kitobi haqida:
«Qisasi Rabg‘uziy» 72 qissadan tarkib topgan. Asar hamd, na’t,
muqaddima, lirik kechinmalar va xotima kabi tarkibiy qismlardan
iboratdir. Qissalar nasrda, ulardan joy olgan ba’zi lirik kechinmalar,
hikoyatlaming xulosalari va asar xotimasi nazmda ijod etilgan. Nosuriddin
Rabg‘uziy Qur’oni karimda payg'ambarlar haqida kelgan qissa va
hikoyatlami qayta ishlab, sayqal berib, takomillashtiigan. Manbalarda
ta’kidlanishicha, ijodkor Qur’oni karimda mavjud bo‘lmagan qissalami
yozishda bir qator mumtoz sarchashmalardan, jumladan, Abu Is'hoq
Nishopuriyning «Qisasul - anbiyo» asaridan va islom diniga oid boshqa
manbalardan foydalangan.

Payg'ambarlar tarixi kitob audio mp3 shaklini bizning boshqa ilovalarimiz orasidan topishingiz mumkin.
Payg'ambarlar qissasi
Read more