qr

Phap Am Phat Giao APK

Software helps the Buddhists can hear and see the works of Dharma

Version3.0 (3)
UpdatedFeb 03, 2017 (4 years ago)
DeveloperNguyenDoAnhKhoa
CategoryApps, Music & Audio
IDkinh.phat.dieuphapam
Installs10,000+

Phần mềm giúp các Phật Tử có thể nghe và xem các tác phẩm Phật Pháp từ trang dieuphapam.net ở bất kì đâu (cần internet).

Chức năng:
- Chia thành từng thể loại như Thiền , Tịnh Độ, Truyện, Cơ Bản, Bài Giảng....
- Với hàng trăm tác phẩm (hàng ngàn file mp3)
- Có thể nghe ở chế độ ẩn (tắt màn hình hoặc chạy chương trình khác khi nghe)


Nguồn từ trang:
www.dieuphapam.net

Chỉ nhằm mục đích hoằng dương Phật Pháp
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật


Email: nguyendoanhkhoa@gmail.com

See more

See more