Modlitwa o uwolnienie od zła APK

Modlitwa o uwolnienie od zła

1.4

Odmów tę modlitwę, jeśli potrzebujesz wyzwolenia.

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
9 lip 2020
Deweloper
Instalacje
100 000+

App APKs

Aplikacja Modlitwa o uwolnienie od zła

Ta modlitwa bierze od szatana wszystkie podstawy prawne, by cię dotknąć.
Jeśli masz problemy z demonami, ta modlitwa samowyzwolenia jest twoim pierwszym krokiem do pozbycia się ich.
Bardzo szybko usuwa wszystkie podstawy prawne, których szatan używał do atakowania cię z dowolnego źródła. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym. I jedyna droga do Boga. Wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. I powstał z martwych. Swoją Krwią, Krwią Baranka i słowem mego świadectwa dałem wszelką moc, aby przeciwstawić się szatanowi. Nakładam Krew Jezusa na siebie i wszystko, co mnie otacza. Pokrywam moją duszę, duszę i ciało, mój umysł, intelekt, świadomość, podświadomość, myśli, wolę, zmysły i emocje Krwią Jezusa. Proszę Ojca, aby przywrócił moją duszę i rozdrobnił umysł w całość w Jezusie Chrystusie. W umyśle, który jest doskonały przez Krew. Ogłaszam, że mam umysł Chrystusa. Namaszczony Uwolniony przez Namaszczenie. Oczyszczony za pomocą Hyzopu. Oczyszczone i uświęcone Słowem Bożym i usprawiedliwione krwią Jezusa. Każde jarzmo złamane przez Namaszczenie Ducha Świętego. Głoszę Zwycięstwo Chrystusa i Moc Krzyża w każdym obszarze, który zamierzam pokonać poprzez moje świadectwo i Krew Baranka. W imię Pana Jezusa i przez Krew wiecznego przymierza. Teraz, Ojcze, proszę o przebaczenie za każdy grzech, który Duch Święty uświadomił mi. Proszę o wybaczenie i wybaczam każdej osobie, żywej lub zmarłej, która kiedykolwiek mnie zdominowała, kontrolowała lub w jakikolwiek sposób skrzywdziła. Wybaczam i otrzymałem przebaczenie. W imię Jezusa Chrystusa. Proszę o niezbędne duchowe dary, a zwłaszcza dar gotowości, aby zerwać określone więzy demonów. Proszę o namaszczenie Ducha Świętego i autorytet Jezusa Chrystusa. Proszę o legiony aniołów obejmujące to miejsce dla ochrony, zwiąż demony, połóż je pod krzyżem i proszę Jezusa, aby posłał ich tam, gdzie chce. Panie, rozkażesz swoim aniołom, aby mnie strzegli na wszystkie moje sposoby. Wzywam i proszę o manifestację Mocy Bożej. Modlę się o uzdrowienie z uczynków demonów. Wzywam Ojca, aby Jego prawa ręka uratowała mnie od sidła diabła. Strzeż mnie otaczającego mnie ogrodzeniem Krwi i Ognia, gdy będę nadal poddawać wroga władzy. W imię Jezusa Chrystusa. I przejmijcie władzę nad wszystkimi księstwami, mocami, silnymi ludźmi, władcami świata ciemności, królami i książętami i rozkażcie im, aby byli posłuszni, a ja łamię i uwalniam ode mnie przekleństwa i moce demoniczne pod zwierzchnictwem i pod przywództwem Jezusa Chrystusa i Duch Święty i przez Krew Baranka. Przełamuję porażkę, bunt, stres emocjonalny i traumę, poddanie się bezbożnemu pokryciu w moim życiu. Przełamuję odziedziczone przekleństwa po obu stronach mojej rodziny. Mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz dziełem wykonanym na krzyżu dla mojego zbawienia i wybawienia głoszę Twoje Słowo, że dałeś mi władzę deptania węży i ​​skorpionów oraz przezwyciężenia całej mocy wroga i nic mnie nie skrzywdzi. Zrywam demoniczne lub bezbożne więzi duszy z sobą i rodziną. Wiążę, zbieram i niszczę wszelką demoniczną moc Mieczem Ducha i Krwi Baranka. Używam miłości jako broni. Używam języków ludzi i aniołów, aby wypędzać demony. Wiążę ciemne moce w powietrzu.
...
Więcej informacji