EasyPay to system płatności online.

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
29 mar 2023
Deweloper
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
5 000+

EasyPay APP

EasyPay to system płatności online, który obsługuje przelewy online i stanowi elektroniczną alternatywę dla tradycyjnych metod papierowych, takich jak czeki i przekazy pieniężne. Firma działa jako procesor płatności dla sprzedawców internetowych, serwisów aukcyjnych i wielu innych użytkowników komercyjnych, od których pobiera opłatę w zamian za korzyści, takie jak transakcje jednym kliknięciem i pamięć hasła.
EasyPay utrzymuje jako usługę dla swoich klientów. Korzystając z Witryny lub jakichkolwiek obecnych lub przyszłych usług świadczonych na rzecz Użytkownika przez Spółkę (łącznie „Usługi”) zgodnie z obowiązującą umową o świadczenie usług („Umowa o świadczenie usług”), zgadzasz się przestrzegać i być związany warunkami niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkimi zasadami operacyjnymi, przepisami, zasadami i procedurami, które mogą być okresowo modyfikowane w Witrynie (łącznie „Warunki”). Warunki regulują dostęp i korzystanie z Witryny, Usług oraz wszelkich udostępnionych Ci informacji, produktów, oprogramowania i/lub funkcji. Jeśli korzystasz z Witryny lub Usług w imieniu swojego pracodawcy, oświadczasz, że jesteś upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków w imieniu swojego pracodawcy. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Warunków EasyPay zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych dostępnych na mocy umowy, prawa i zasad słuszności w przypadku takich naruszeń. Warunki mają zastosowanie do wszystkich wizyt w Witrynie i korzystania z Usług, zarówno teraz, jak iw przyszłości. JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW MOŻE SPOWODOWAĆ ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE KONTA, USŁUG LUB INNYCH CZYNNOŚCI DOZWOLONYCH ZGODNIE Z UMOWĄ O ŚWIADCZENIE USŁUG ODPOWIEDNIEJ FIRMY.
Więcej informacji