Ta aplikacja - bilet na koleje w smartfonie.

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
8 paź 2023
Deweloper
Google Play ID
Instalacje
1 000 000+

App APKs

Egyptian National Railways APP

Użytkownik aplikacji może zakupić bilet elektroniczny na przejazdy kolejowe, bilet może być odczytany elektronicznie przez bramki elektroniczne i przedstawiony do kasacji przez kontrolera.

Aby skorzystać z aplikacji, użytkownik powinien:

Zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu mobilnym;
Wykonaj czynności niezbędne do zarejestrowania się w aplikacji (niedozwolone jest korzystanie z aplikacji przez niezarejestrowanych użytkowników).
Płatność za bilet transportowy odbywa się za pomocą elektronicznych środków płatniczych (karty płatnicze) oraz innych legalnych metod płatności on-line. Płatność odbywa się zgodnie z wymogami standardu PCI DSS.
Więcej informacji