Klawiatura Emoji z dużymi klawiszami, najnowszymi emoji i wieloma opcjami dostosowywania

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
12 sty 2024
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
10 000 000+

App APKs

Emoji Keyboard APP

✓ Dostosuj rozmiar klawiszy
✓ Wybór czcionki klawiatury
✓ Zawiera „Schowek”
✓ Mechanizm „Cofnij”/„Ponów”.
✓ Strzałki nawigacyjne
✓ Dostosuj rozmiar i odstępy na ekranie emoji
✓ Mnóstwo tematów
✓ Dźwięki pisania
✓ Osobiste zdjęcie jako tło klawiatury (użytkownicy Premium)
✓ Zmień dźwięk pisania i wibracje
✓ Wybierz ulubione górne i dolne rzędy klawiatury
✓ Ustawienia słownika
✓ Ustawienia pisania i wyświetlania
✓ Najnowsze emoji

● Przesuń spację z boku na bok, aby przełączać się między językami.
● Długie naciśnięcie klawisza „Enter” powoduje przejście do ustawień klawiatury Emoji.
● Naciśnij długo dowolny klawisz, aby wyświetlić dodatkowe znaki.
Więcej informacji