Możesz pobrać หมอพร้อม APK na Android - bezpłatny - Ostatnia Wersja

Reklama

Ostatnia Wersja

Nazwaหมอพร้อม APK
Wersja0.7.1 (71)
Zaktualizowano12 sty 2022
DeweloperMINISTRY OF PUBLIC HEALTH
IDcom.mor.promplus
Instalacje10 000 000+
KategoriaAplikacje, Medycyna

Aplikacja หมอพร้อม

Aplikacja do sprawdzania historii szczepień i wyników testów na COVID-19.

The application is used for the whole county of the Kingdom of Thailand.

ผู้ที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ จำเป็นต้องมีข้อมูล 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์
อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข Moph Immunization เท่านั้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบประวัติวัคซีนและผลการตรวจ COVID-19 สำหรับใช้ในประเทศไทย ภายใต้การดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
มีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้
- แสดงผลการตรวจ COVID-19 ล่าสุด
-จองวัคซีน
-นัดรับวัคซีน
-แสดงประวัติการรับวัคซีน
-แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
Więcej informacji