Kurani famëlartë mnie perkthim në gjuhën shqipe

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
5 lis 2018
Deweloper
Google Play ID
Instalacje
10 000+

App APKs

Kurani Shqip APP

Versionin e ri të Kurani Shqip e gjeni në:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuranishqip
Kurani famëlartë mnie perkthim në gjuhën shqipe.
Więcej informacji