Gracz Systemu Edukacji Cyfrowej Książki Wsparcia (SAE Digital).

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
16 cze 2022
Deweloper
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
100 000+

App APKs

Livros Digitais SAE Digital APP

Studenci akredytowanych szkół do SAE cyfrowy posiada dostęp do dużej zawartości cyfrowej dostępnej z tej aplikacji. Są ćwiczenia, filmy i inne obiekty cyfrowe, które zwiększają doświadczenie uczenia się.

Aby uzyskać więcej informacji, należy wprowadzić na stronie Cyfrowy SAE:
http://sae.digital
Więcej informacji