Krajowa aplikacja na smartfony, która umożliwia wielokrotną weryfikację tożsamości.

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
28 mar 2024
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
10 000 000+

App APKs

NAFATH APP

Aplikacja zapewniająca ujednolicony centralny dostęp do wszystkich dostawców usług poprzez uwierzytelnianie tożsamości.
Aplikacja udostępnia dwa główne produkty:
1. Wnioski: Jest to zatwierdzanie różnych wniosków, np. wprowadzanie wniosków stron zintegrowanych z aplikacją dostępu i przyjmowanie ich wniosków za pośrednictwem aplikacji.
2. Aktywizacja cech życiowych: umiejętność weryfikacji tożsamości jednostek poprzez ich cechy życiowe, poprzez zestawienie danych o cechach życiowych jednostki z bazami danych Krajowego Centrum Informacji.
Więcej informacji