Newsbomb është nje agjenci online mediatike.

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
4 mar 2019
Deweloper
Google Play ID
Instalacje
5 000+

App APKs

Newsbomb APP

Newsbomb është agjencia online mediatike e fokusuar në aspektin politik-social-ekonomik e kulturor. Zrób to, co jest najlepsze w sieci, me analiza e komente profesionale. Stafi i NewsBomb do angazhohet në përmbushje t etikës në media, duke u dhënë mundësi si denoncimeve të qytetarëve, edhe komenteve të tire, por në mënyrë të kontrolluar. Barometri i personazheve teëëëë kry aktor kry kry vend vend vend vend vend vend vend vend vend j j j t t t isi isi isi isi isi isi News News News News News News B B B B B B B B B B B B B B B B B m m m m m m m m m m m m m m m m m
Więcej informacji