Pytanie Bank Center - SBM Komórka optyczna Reading

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
27 wrz 2019
Deweloper
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
50 000+

App APKs

SBM Mobil Optik Okuma APP

Dzięki Centrum Banku pytań - aplikacji SBM Mobile Optical Reading, możesz odczytać i ocenić swoje formularze optyczne w ciągu kilku sekund.

Jeśli pojawi się błąd „NIE ZNALEZIONO TESTU”, otwórz swój Internet i naciśnij przycisk „Aktualizuj” w aplikacji i poczekaj, aż ekran aktualizacji się zamknie. Możesz wtedy czytać.

Aby uzyskać wyniki w formacie PDF, zalecamy zainstalowanie aplikacji Acrobat Reader na urządzeniu inteligentnym. Po otwarciu pliku PDF możesz kliknąć przycisk menu, aby go pobrać.
Więcej informacji