Użyj SCA z dowolnymi ulubionymi usługami.

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
10 wrz 2022
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
1 000+

App APKs

Seal APP

Pieczęć jest aplikacją mobilną, która emuluje token oprogramowania dla jednego lub więcej sprzedawców. Aplikacja umożliwia zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa dostępu do usług informacyjnych przy użyciu najnowocześniejszych metod i tworzenie kluczy jednorazowych. Rozwiązanie może być częścią uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA) lub uwierzytelniania dwuskładnikowego (znanego również jako 2FA). Ponadto Seal może być wykorzystywany w procesie wprowadzania i przesyłania do witryny lub programu, a także w procesie podpisywania / weryfikacji realizacji operacji płatniczych. Seal jest bardzo dobrze przystosowany do osadzania i używania procesów oraz do wszelkiego rodzaju bankowości, aplikacji portfelowych, usług dostępu do Internetu lub dowolnej usługi online z prośbą o podanie nazwy i hasła, do którego Seal da ci dodatkowy spokój, którym zarządzasz jednym przycisk.
Więcej informacji