Hiszpania Podróże Zdrowie: Wypełnij obowiązkowy formularz ubezpieczenia zdrowotnego, aby podróżować do Hiszpanii.

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
19 wrz 2022
Deweloper
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
1 000 000+

App APKs

SpTH APP

Rząd Hiszpanii ustanowił szereg środków kontroli zdrowia, w tym wypełnienie formularza zdrowotnego przed podróżą do Hiszpanii oraz przedstawienie kodu QR związanego z tym formularzem podczas wjazdu do kraju na dowolnym lotnisku. Ta aplikacja umożliwia:
- Wypełnić formularz
- Uzyskaj QR na 72 godziny przed przyjazdem do Hiszpanii
- Zarządzaj swoim kodem QR i pokazuj go organom kontroli lotniska po wjeździe do Hiszpanii
Formularz muszą wypełnić wszystkie osoby lecące do Hiszpanii z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej lub nie są uważane za kraje strefy Schengen, jeśli nie posiadają Certyfikatu COVID UE lub odpowiednika UE. Każdy formularz jest osobisty i niezbywalny i jest powiązany z jedną podróżą.
Więcej informacji