Zapewniamy usługę „Konsularna służba cywilna 24 app”, która umożliwia naszym obywatelom wygodne korzystanie z konsularnej służby cywilnej na telefonie komórkowym niezależnie od czasu i miejsca.

Reklama

Ostatnia Wersja

Wersja
Aktualizuj
7 cze 2021
Google Play ID
Instalacje
10 000+

Aplikacja 영사민원24

[영사민원 업무 안내와 영사서비스 정보 제공 기능]

1. 민원신청
- 재외국민등록 신청
- 재외국민 변경‧이동 신고
- 재외국민등록부등본 발급
- 해외이주신고확인서 발급
- 귀국신고
- 여권재발급
- 문서발급사실확인

2. 민원안내
- 영사민원사무안내
- 공관별민원추가안내
- 순회영사안내

3. 나의 민원
- 민원처리현황
- 회원정보
- 재외공관 방문예약

4. 알림기능
- 알림설정
- 알림내역

5. 로그인
- 간편비밀번호 / 아이디 / 인증서

6. 이용안내
- 공지사항 / 자주묻는 질문 / 이용문의

7. 전자문서지갑

* 영사민원24 홈페이지(https://consul.mofa.go.kr)의 다양한 서비스를 제공 예정
Więcej informacji