Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć svim gradjanima BiH.

Anúncio

Última versão

Versão
Atualizar
14 de jul de 2021
Desenvolvedor
Categoria
Instalações
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanje sa ciljem jačanja integriteta uposlenih u općinskim organima i službama, te prevencije i borbe protiv korupcije, Općina Travnik je dizajnirala Mobilnu aplikaciju “INTEGRITET-TRAVNIK”.
Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć, prvenstveno građanima Općine Travnik, ali svim drugim građanima Bosne i Hercegovine, te omogućiti im brzo i jednostavno informiranje putem linkova kojima se osvigurava pristih instituto de drogas Općine. Ova aplikacija je dizajnirana tako da posebno omogućava direktan pristup linku “Prevencija korupcije” koja se nalazi na web stranici općine, na kojoj se može podnijeti prijava ou eventualnim nepravilnostima u radu opicinsk.

Uporedo sa navedenim, građanima je omogućen pojednostavljen pristup da kontaktiraju direktno kabinet Načelnika općine putem korištenja opcije “KONTAKTI”, um dationski brojevi ćimae bitiđ na raspolaganjuđan graen.

Također, u ovoj aplikaciji putem korištenja opcije “KONTAKTI” je omogućen poziv brojeva za hitnu pomoć i krimolovce.
Ler mais