Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe

Anúncio

Última versão

Versão
Atualizar
5 de nov de 2018
Desenvolvedor
Google Play ID
Instalações
10.000+

App APKs

Kurani Shqip APP

Versionin e ri të Kurani Shqip e gjeni në:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuranishqip
Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe.
Ler mais