Aplicação MG Thai é especificada projetado para os proprietários de veículos da marca MG.

Anúncio

Última versão

Versão
Atualizar
26 de nov de 2016
Desenvolvedor
Categoria
Instalações
10.000+

App APKs

MG Thai APP

สำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่าน สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการหลังการขายที่เข้าถึงได้จากบนฝ่ามือ โดยลูกค้าสามารถค้นหาศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ ทำการนัดหมายล่วงหน้า และการแจ้งเตือนให้เข้ารับบริการตามระยะเวลา พร้อมรับสิทธิพิเศษ ในการบริการผ่านทาง แอพพลิเคชั่น

*หากพบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาแจ้ง Call center 1-401-99-99-88

คุณสมบัติ
• ค้นหาและนำทางไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
• แจ้งนัดหมายเข้าศูนย์บริการล่วงหน้า
• ตั้งเวลาแจ้งเตือนการเข้ารับบริการเมื่อถึงวันนัดหมาย
• เรียกบริการฉุกเฉิน และ Mobile service ด้วยคลิกเดียวไปยัง Call Center
• ดาวน์โหลด คู่มือการดูแลรักษา การใช้งาน
• บันทึกย้อนหลังการเข้ารับบริการผ่าน mobile application.

For MG vehicle customer. More convenient to get after sales service on your palm. MG customer can get to nearest service center, Mobile booking and get remind for periodic maintenance with more exclusive service from mobile application

*If you experience a registration problem, Please contact call center 1-401-99-99-88

Our feature
• Find and navigate to nearest dealer
• Service booking from mobile phone
• Reminder for periodic maintenance
• One click to call center for Roadside assistance and Mobile service
• Download car tips and quick manual
• Maintenance log from mobile app.
Ler mais