Thanh niên Việt Nam APK

Thanh niên Việt Nam

1.1.31

Baixar o Thanh niên Việt Nam APK para Android - Grátis - Última versão

qr

Última versão

NomeThanh Niên APK
Versão1.1.31 (131)
Atualizada26 de 10 de 2021
DesenvolvedorTrung ương Đoàn TNCS HCM
IDcom.vnpt.tnvn
Instalações1.000.000+
CategoriaApps, Notícias e revistas

Atualizada - O que há de novo

Release new version 1.1.31

App Thanh niên Việt Nam

A juventude vietnamita fornece informações precisas e eficazes aos jovens.

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.
Ler mais