Rio 66 - Witcher play for fun!

Advertisement

Latest Version

Version
Update
Jul 27, 2020
Developer
Category
Google Play ID
Installs
100,000+

App APKs

Rio 66 - Witcher GAME

Kẻ thù xuất hiện ngẫu nhiên tại cửa sổ, nhà bếp và di chuyển trên màn hình. Nếu bắn, kẻ thù sẽ chết và tăng điểm cho người chơi.

Bạn dùng súng bắn ra mạng nhện để săn kẻ thù, đồng thời bảo vệ lò luyện đan tránh kẻ thù xâm nhập vào.

Dùng súng lửa để tiêu diệt những con nhện xuất hiện ngẫu nhiên, giúp bạn tăng số mạng nhện lên.
Read more