Экспедиторские приложений для онлайн-продаж Giaohangtietkiem.vn Shop

Реклама

Последняя версия

Версия
Обновить
26 сент. 2022 г.
Категория
Google Play ID
Количество установок
1 000 000+

App APKs

Giaohangtietkiem.vn - Nhanh&Rẻ APP

Đây là ứng dụng giao nhận mới dành cho các Shop bán hàng online chuyển phát hàng hóa, phục vụ lấy – giao tại 63 tỉnh thành toàn quốc. Ứng dụng cho phép các Shop bán hàng online tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc đăng ký tài khoản, đăng nhập, kiểm tra trạng thái đơn hàng. Với app, Shop bán hàng online gửi yêu cầu thẳng cho vận hành Giaohangtietkiem để được hỗ trợ nhanh chóng. Mọi phát sinh trong quá trình giao hàng sẽ được thông báo tức thời cho Shop qua ứng dụng, tạo kết nối chặt chẽ và dễ dàng giữa Shop và vận hành.
Подробнее…