Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć svim gradjanima BiH.

Реклама

Последняя версия

Версия
Обновить
14 июл. 2021 г.
Разработчик
Категория
Количество установок
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanje sa ciljem jačanja integriteta uposlenih u općinskim organima i službama, te превентивно и борбе против korupcije, Općina Travnik je dizajnirala Mobilnu aplikaciju «INTEGRIKITET»-TRAVNIKITET.
Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć, prvenstveno građanima Općine Travnik, ali svim friendim graanima Bosne i Hercegovine, te omogućiti im brzo i jednostavno informiranje putem linkova kojima se osiguravic ihodisistupi strani. Ova aplikacija je dizajnirana tako da posbno omogućava direktan pristup linku “Prevencija korupcije” koja se nalazi na web stranici općine, na kojoj se može podnijeti prijava o eventual uhracualnim uhravijnastimostima.

Uporedo sa navedenim, građanima je omogućen pojednostavljen pristup da kontaktiraju direct kabinet Načelnika općine putem korštenja opcije «KONTAKTI», это данные телефонные брошюры, которые используются для использования одного пользователя.

Također, u ovoj aplikaciji putem korištenja opcije «KONTAKTI» je omogućen poziv brojeva za hitnu pomoć i krimolovce.
Подробнее…