Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe

Реклама

Последняя версия

Версия
Обновить
5 нояб. 2018 г.
Разработчик
Google Play ID
Количество установок
10 000+

App APKs

Kurani Shqip APP

Versionin e ri të Kurani Shqip e gjeni në:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuranishqip
Kurani famëlartë me perkthim në gjuhën shqipe.
Подробнее…

Реклама