Исламский банк развития Программа - Интегрированный банк данных

Реклама

Последняя версия

Версия
Обновить
13 дек. 2021 г.
Разработчик
Категория
Google Play ID
Количество установок
50 000+

App APKs

приложение qBID - Alumne

El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional i ocupacional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional i els serveis centrals i les delegacions territorials del Departament d’Ensenyament i el Servei d'Ocupació. El BID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.
Подробнее…