Description: See The zodiac APK

Packagecom.zodiac.hatbop
Version1.0 (1)
UpdatedApr 27, 2019 (11 months ago)
Release dateApr 27, 2019 (11 months ago)
Installs500
DeveloperTopDevEntertaiment
Emaildinghien4221@gmail.com
ReportReport this app?

See The zodiac is an application for android phones.

12 chòm sao tương ứng với 4 mùa và 12 tháng. Các cung được phân chia làm bốn nhóm yếu tố: Lửa, Nước, Khí, Đất.
Mỗi nhóm yếu tố lại gồm 3 cung, đại diện cho các tính cách tương đồng nhau.
với See The zodiac giúp bạn biết rõ hơn về các cung hoàng đạo .
Bạn muốn biết mình thuộc cung Hoàng Đạo nào?
Bí mật của bạn là gì?
Bạn muốn xem những đánh giá về bạn qua cung hoàng đạo?
Bạn muốn giao lưu kết bạn để tìm 1 nửa của mình?
See The zodiac bạn xem mình thuộc cung hoàng đạo nào,xem mật ngữ trọn đời của bạn một cách nhanh chóng.