Information

IDco.meete.cuahang
DeveloperMeete Ưu Đãi Tiêu Dùng
Version20.03.25 (4194421)
UpdatedMar 30, 2020 (6 days ago)
Installs500+

Smart Merchant APK

Smart application that helps stores categorize and take care of their customers.

Ứng dụng di dộng Meete giúp nhà hàng/quán ăn tạo các ưu đãi ăn uống và quản lý booking vào thời gian thực giúp tối ưu nguồn lực rảnh rỗi, tăng lợi nhuận dễ dàng ngay trên điện thoại.

Nhà hàng có thể bật/tắt ưu đãi ăn uống bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đặt lịch để ưu đãi tự động bật/tắt. Nhà hàng cũng có thể truy cập vào website nếu không muốn sử dụng ứng dụng bằng cách vào trang : https://cuahang.meete.co


Email: meetevn@gmail.com

... Read more

Latest Version

20.03.25 (4194421) Mar 30, 2020

Other versions

armeabi-v7a, x86, ...Mar 30, 2020
Android TV, Tablet, ...Mar 30, 2020
Android 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Mar 30, 2020

Old Versions

19.10.23 (4194414)Nov 22, 2019
19.7.1 (4194341)Jul 12, 2019
19.6.21 (4194339)Jun 24, 2019
See more
Download APK(27 MB)